Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica są polskojęzycznym czasopismem wydawanym od 1994 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, które zajmuje się problematyką botaniczną i geobotaniczną związaną z terenem Polski. Wcześniej tematyka ta była uwzględniana w wydawanym od 1953 r. czasopiśmie "Fragmenta Floristica et Geobotanica".

Baner

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica ukazują się jako rocznik w formacie B5 i objętości ok. 400 str. Zawierają artykuły problemowe (z anglojęzycznymi abstraktami), okolicznościowe, dział Notatek botanicznych oraz recenzje, wspomnienia i polemiki. Każdy tom opatrzony jest indeksem.

Pierwsze 6 tomów wydano jako "Fragmenta Floristica et Geobotanica - Series Polonica" (ISSN - 1233-0132), od rocznika VII czasopismo ukazuje się pod obecnym tytułem. Od 2004 r. roczniki "Fragmenta..." są wydawane w formie 2 zeszytów - w maju i listopadzie.

Prócz zeszytów regularnych wydawane są również okazjonalnie Suplementy. Ukazało się ich dotąd 10.